GJENNOMFØRING


Løpet foregår i Langmyrgrenda i bydel Nordre Aker, et par steinkast fra Nordberg Kirke. Langmyrgrenda er en blindsone og vil være avsperret for all trafikk.

Det ordinære olabilløpet kjøres i to klasser; formel 1 og formel 2. Det gjennomføres to fartsprøver i hver klasse, alle med individuell start. Nordberg Grand Prix avsluttes med formel 3 - kalt idiotklassen på folkemunne - med fellesstart. Tradisjonen i formel 3 er at de foresatte overtar rattet eller tømmene.


Til publikum: Bilene kommer fort. Selv om disse er godkjent av Biltilsynet har vi hatt tilfeller av påkjørsler. Vi kan love at det gjør ganske vondt å få en olabil i skinnleggen. Pass på barna!


PROGRAM

10:30 - 12:00 Prøvekjøring under anvisning fra vaktene. Prøvekjøring etter 12:00 er strengt forbudt.
10:30 - 12:00 Registrering av deltagere. 
12:00 - 12:25 Oppstilling og fremvising av biler. Følg vaktenes henvisninger
12:25 Korsvoll Skoles Musikkorps spiller
12:30 Offisiell åpning
12:35 Defilering etter korpset opp til start
Ca. 13:00 Første fartsprøve Formel 2 Første fartsprøve Formel 1
Ca. 14:00 Andre fartsprøve Formel 2 Andre fartsprøve Formel 1
Ca. 15:00 Første og eneste fartsprøve Formel 3 (idiotklassen)
Ca. 15:15 Premieutdeling